Návod na použití. Trenérské stopky Mad Wave Stopwatch 100

Uživatelský manuál - český návod

Trenérské stopky Mad Wave Stopwatch 100

Trenérské stopky Mad Wave Stopwatch 100, nákres k návodu.
 
FUNKCE STOPKY
 
Stiskněte tlačítko D pro výběr módu - dokud se neobjeví nápis CHRONO. Stisknutím tlačítka A spustíte stopky.
 
Stisknutím tlačítka B dojde k zobrazení 1. mezičasu. Mezičas je v horním řádku, rozdíl v prostředím a čas běží dále na spodním řádku.
 
Stisknutím tlačítka B si zobrazíte 2. mezičas. Číslo "2" v horním levém rohu zobrazuje číslo mezičasu.
Pokračovat můžete až do dosažení maximálního počtu mezičasů.
 
Stisknutím tlačítka A stopky zastavíte.
 
Stisknutím tlačítka C zobrazíte údaj o průměrném čase zaznamenaných kol (AVE), dalším zmáčknutím tlačítka C zobrazíte údaj o nejlepším čase (BES) a nejhorším čase (SLO). Zmáčknutím tlačítka B vyvoláme z paměti přístroje časy jednotlivých kol, číslo kola vidíme v horním řádku displeje, postupně můžeme zobrazit všechny zaznamenané časy.
 
Poznámky:
 
1. S každým zmáčknutím tlačítka B, se měřená data zobrazují v následujícím pořadí:
1 → 2 → 3 →....... 100 → konečný čas
 
2. S každým zmáčknutím tlačítka A, se měřená data zobrazuj v následujícím pořadí:
konečný čas → 100 → ......3 →2 → 1
 
3. Pokud je mezičas nebo rozdíl víc než 9:59:59, dojde k překročení výkonu přístroje AVE, BES a SLO a nezobrazí se žádné informace.
 
Dalším zmáčknutím tlačítka D se vrátíme do módu stopky. Stisknutím tlačítka A restartujete počítání
nebo B resetujete na 0. V případě, že stopky resetujete na 0, uložená data nebudou vymazána a
mohou být zobrazena pomocí výše uvedeného postupu.
 
FUNKCE TIMER - časovač
 
Přístroj je vybaven funkcí dvojnásobného odpočtu, uživatel má možnost nastavit dva časové úseky, po
jejichž oběhnutí se přístroj ohlásí zvukovým signálem - 4 pípnutí.
 
Zmáčkněte tlačítko D pro vstup do TR módu. Horní řádek zobrazuje 1.časovač a prostřední 2.časovač.
 
Nastavení časů provedeme zmáčknutím a držením tlačítka B po dobu 2 sekund, nejdříve nastavujeme
čas prvního úseku, pak úseku druhého. Nejdříve nastavujeme hodiny 1.časovače. Poté zmáčknutím
tlačítka B přejdeme k první číslici minut a stisknutím tlačítka A minuty nastavíme. Poté to stejné s
2.časovačem. Nastavení hodnot tedy provádíme tlačítkem A, potvrzujeme tlačítkem B. Pro spuštění
odpočtu zmáčkneme tlačítko A, stejným tlačítkem můžeme odpočet zastavit.
 
Pokud je nastaven pouze 1 časovač, dojde i tak k běžnému odpočítávání času.
 
FUNKCE PACER
 
Tato funkce umožňuje přístroji vydávat pravidelné zvukové signály v intervalu jedné minuty. Pro vstup
do tohoto módu zmáčkněte tlačítko D. V pravém dolním rohu displeje bliká aktuálně nastavená
hodnota 10, kterou můžeme pomocí tlačítka B měnit na hodnoty 10 až 320. Prakticky to znamená, že
se přístroj bude ozývat 10 až 320 pípnutími během minuty. Nastavenou funkci spustíme zmáčknutím
tlačítka A, stejným tlačítkem ji vypneme. Přepnutím do jiného módu tlačítkem D dojde k vyresetování
této funkce.
 
NASTAVENÍ HODIN
 
Zmáčkneme tlačítko D pro zobrazení módu CLOCK. Zmáčkneme a držíme tlačítko B po dobu 2 sekund.
Zobrazí se hodiny, minuty alarmu, měsíc, datum, den, rok, hodiny, minuty a sekundy. Čas alarmu začne
blikat – nejdříve nastavujeme. Nastavení provádíme tlačítkem A, potvrdíme tlačítkem B.
Alarm je automaticky aktivovaný, v případě že jsou nastaveny hodiny nebo minuty.
Alarm může být aktivovaný nebo deaktivovaný stisknutím tlačítka C. Jakmile se dosáhne času buzení,
alarm zní po dobu 60 s.
 
Resetování přístroje
 
V případě, že chcete přístroj a uložené údaje resetovat zmáčkněte tlačítko A, B, C a D najednou ve
stejnou chvíli.
 
Péče o přístroj
 
- voděodolnost - přístroj je sestrojen tak, aby odolal kontaktu s vodou - polití, déšť, ale není určen pro
použití ve vodě. Nepoužívejte tlačítka v případě, že je přístroj mokrý.
- nevystavujte přístroj velkým silám nebo otřesům
- teplota - nenechávejte přístroj pod přímým sluncem nebo ve vysokých teplotách po delší dobu, displej
může zčernat. Nevystavujte přístroj nízkým teplotám.
- chraňte přístroj před pádem
- nečistěte přístroj drsnými látkami nebo agresivními čističi
- nezasahujte do vnitřní jednotky přístroje
 
Výměna baterie
 
V případě, že displej ztmavne nebo vybledne, je potřeba vyměnit baterii.
1. odšroubujte a odejměte zadní kryt
2. odšroubujte kontakt baterie a odstraňte starou baterii
3. vyměňte za baterii CR 2032 nebo jí podobnou


Všechny kategorie

Přijďte navštívit naše prodejny

Praha

Vladivostocká 1460
Praha 10 - Vršovice
Zobrazit na mapě

Brno

Palackého třída 27
Brno
Zobrazit na mapě

Ostrava

Gen. Sochora 1378
Ostrava - Poruba
Zobrazit na mapě

Plzeň

nám. Generála Píky 2025/1
Plzeň
Zobrazit na mapě