Založení klubu nebo oddílu

Chtěli byste hrát nějakou ze soutěží ČNS? Jestliže ano, máte dvě možnosti. První možnost je, že se sami přihlásíte do některého existujícího klubu nebo oddílu, který je členem ČNS, a budete za něj hrát. Druhou možností je, že si sami založíte oddíl nebo klub.

 

Pokud chcete založit ODDÍL, stanete se součástí všeoborového právního subjektu buď tělovýchovné jednoty (TJ), nebo sportovního klubu (SK). Tento postup je jednodušší a zabere méně času. Od okresních nebo krajských sekretářů ČNS získáte kontakt na výbor zvolené TJ nebo SK. Je třeba si prostudovat stanovy, kde by měl být popsán mechanismus vzniku nového oddílu včetně jeho práv a povinností. Pokud tam popsán není, je třeba podat písemnou žádost k výboru SK nebo TJ. Rozhodnutí o vzniku nového oddílu dělá většinou valná hromada delegátů nebo všech členů. Po schválení je oddíl funkční. Důležité je ještě zmínit, že oddíl nemá právní subjektivitu a za oddíl je oprávněn jednat pouze výbor TJ (SK).

 

Postup pro založení KLUBU je trochu složitější. V případě klubu se jedná o samostatný jednooborový právní subjekt v podobě občanského sdružení v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. Kromě sportovní činnosti vykonává klub ještě hospodářskou činnost a musí vést podle zákona č. 563/1992 Sb. předepsané účetnictví a podle zákona č. 337/1992 Sb. odvádět daně.

 

K založení klubu jsou potřeba nejméně 3 jednotlivci, z nichž bude alespoň jeden zletilý. Prvním krokem je svolání přípravné schůze, kde se zvolí přípravný výbor, který bude v budoucnu klub zastupovat. Je potřeba pořídit zápis a vytvořit stanovy klubu, v nichž bude uveden název klubu, sídlo klubu, hlavní předmět činnosti, orgány klubu a způsob jejich ustavování, oprávněný jednatel klubu, zásady hospodaření a informace, že tyto stanovy k danému datu přijala přípravná schůze.

Tento zápis, stanovy a návrh na registraci sdružení pošle přípravný výbor na civilně správní úsek Ministerstva vnitra ČR. Pokud MV neshledá na stanovách nic odporujícího zákonům ČR nebo nedostačující informace, zaregistruje je a pošle orazítkované zpět. Za den vzniku klubu se považuje den registrace. Dále už je na klubu, jaké zvolí konkrétní osoby do orgánu klubu. Banky také požadují zápis o tom, kdo bude spravovat účty klubu. Dále se klub přihlásí na Český statistický úřad, kde dostane IČO, příslušný finanční úřad, na regionální sdružení ČSTV (může dostat finanční příspěvky na sportovní činnost) a na okresní nohejbalový svaz.

 

Soutěže u nás a ve světě

Český nohejbalový tým 

 

V České republice pořádá oficiální soutěže Český nohejbalový svaz. Ten má za úkol kromě organizování těchto soutěží ještě propagaci a podporu nohejbalu, zjišťování finančních zdrojů a spolupráci se sportovními subjekty včetně IFTA. Jednorázové i dlouhodobé soutěže jsou pořádány v kategoriích muži, ženy a dorost a jsou většinou ve formě hry družstev.

Kategorie mužů: Nejvyšší soutěž, kterou u nás mohou muži hrát je extraliga. V jedné skupině extraligy je 8 družstev. Naše se konkrétně se jmenuje WITTE Automotive Extraliga mužů 2010. Vítěz této soutěže se stává mistrem ČR družstev. Další úrovní je 1. liga, kde se taktéž hraje v rámci jedné skupiny po 8 družstvech. Další 2. liga mužů má již 2 skupiny: skupinu A po 8 družstvech a stejně tak skupinu B. Nižší soutěže mužů už se dělí na krajské, okresní, městské a místní. Tyto soutěže bývají rozděleny do několika výkonnostních tříd. Nejvyšší v této úrovni jsou krajské soutěže, hrají se obdobným způsobem jako ligové a vítězové se pak utkávají o postup do 2. ligy.

Kategorie žen: Jelikož nohejbal hraje o mnoho méně žen než mužů, není jejich soutěž tolik rozvětvena. Ženy hrají jako nejvyšší soutěž 1. ligu tvořenou jednou skupinou po 8 družstvech. O třídu nižší je 2. liga tvořená jednou skupinou, ale už jen po 6 družstvech. Nižší soutěže nejsou od ČNS organizovány.

 

Kategorie mládeže: Zde je nejvyšší soutěž BOTAS dorostenecká liga a je přímo řízená výborem ČNS. Vítěz této ligy se stává mistrem ČR družstev juniorů.

 

Ve světě pořádá oficiální soutěže Mezinárodní fotbaltenisová asociace (International Footballtennis Association – IFTA). Organizace se zabývá řízením a pořádáním vrcholových a reprezentačních akcí, podporou a kontrolou nohejbalu v členských zemích. Vrcholnou soutěží je mistrovství světa, které je pořádané každé 2 roky. Je to soutěž určená reprezentačním výběrům z každé země. Pořádá se pro kategorie mužů, žen a juniorů ve všech disciplínách. Naposledy se konalo mistrovství světa v roce 2008 u nás v Nymburce. Další významnou soutěží je mistrovství Evropy. Toto mistrovství se stejně jako mistrovství světa pořádá pro všechny kategorie.

Nejvyšší klubová soutěž je Pohár evropských mistrů. Zde se střetávají vítězové evropských soutěží. Soutěž se hraje jako jednorázový turnaj družstev.

 

použité zrdoje: nohejbal.orgVšechny kategorie

Přijďte navštívit naše prodejny

Praha

Vladivostocká 1460
Praha 10 - Vršovice
Zobrazit na mapě

Brno

Palackého třída 27
Brno
Zobrazit na mapě

Ostrava

Gen. Sochora 1378
Ostrava - Poruba
Zobrazit na mapě

Plzeň

nám. Generála Píky 2025/1
Plzeň
Zobrazit na mapě